Beeldcoaching

[javascript protected email address]

Beeldcoaching
Beeldcoaching is een open, creatieve aanpak met behulp van beeld(vorming) in de breedst mogelijke zin van het woord. Beeldcoaching is een vorm van coaching voor iedereen die betrokken is bij het werken met mensen. De methode is zeer goed toe te passen om te kijken naar de eigen presentatie en interactie met de omgeving. De beeldcoach biedt een techniek en een methode aan, maar ook zichzelf.

Hoe te werk
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is en wordt er aandacht besteed aan het doel van de beeldcoaching. De leervraag of team-leervraag zorgt voor een ‘kijk-richting’ en focus die van belang is voor de kwaliteit van de (eigen) analyse. Er wordt gefilmd ‘’in actie’’, dus bijvoorbeeld tijdens een presentatie, het leiden van een vergadering, of in interactie met een ander. Je leert op een specifieke wijze naar je eigen beelden te kijken. Je leert te analyseren op microniveau en brengt het geleerde de volgende keer in de praktijk.

 

 

Het leren kijken en analyseren van het beeldmateriaal gebeurt samen met de beeldcoach. Hij leert op een specifieke manier analyseren en het beeldmateriaal te koppelen aan de leervraag. Achterliggende motivatie en redenen waarom er gehandeld is zoals het is gedaan of hoe er met elkaar wordt omgegaan –en wat een volgende keer anders zou kunnen, wordt besproken in de volgende bespreking, het terugkoppelingsgesprek.

Doel
Het doel van Beeldcoaching is beweging te veroorzaken en samen te zoeken naar de beste weg voor het werken met elkaar. Niet alleen de uitkomst telt, maar ook de weg ernaartoe. Een beeldcoach is daarbij voortdurend onderzoeker.

Traject
Een Beeldcoach traject bestaat altijd uit een kennismaking/intake waarin besproken wordt waarvoor beeldcoaching ingezet gaat worden. De leervragen worden verkend. Vervolgens worden er een aantal film-momenten afgesproken en afspraken gemaakt om de beelden te bespreken.

Tijdsbesteding
Eén opname betekent tijd nemen voor de opname zelf, een eigen analysemoment en een nabespreking van de opname: dus 3 x tijdsinvestering.