Outplacement

[javascript protected email address]

Outplacement
In de visie van Buro Uitgesproken is een outplacementproces geen statisch stappenplan. Het is een dynamisch en persoonlijk proces. Een outplacement traject is opgebouwd uit drie onderdelen:

 • coaching
 • versterking
 • bemiddeling

Afhankelijk van de situatie en de persoonlijke behoefte worden deze onderdelen wisselend ingezet. Ook de volgorde staat niet vast en is afhankelijk van de situatie.

Dienstverlening
Tijdens de eerste kennismaking (en intake) verzamelen we de informatie die nodig is om:

 • het basisprogramma vast te stellen;
 • de koers richting toekomst te bepalen;

Binnen de dienstverlening zijn daarna in het proces een aantal fasen te onderscheiden. Kort samengevat ziet dat er als volgt uit:

 • leggen van de basis met uitgebreide testen (o.a. wie ben ik, wat kan ik, CV en arbeidsmarktzoekprofiel)
 • versterken van het eigen aanbod, opzetten en uitbreiden van het netwerk en nemen van beslissingen ten aanzien van komende acties
 • actief bewerken van arbeidsmarktkansen en vacatures.

De dienstverlening wordt op maat geleverd (all-in) gedurende de afgesproken periode.
De dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek en bespreken wat nodig is tijdens het traject, toelichting op onze werkwijze
 • Opstellen van plan van aanpak cq offerte
 • Start coaching en begeleiding
 • Begeleiding bij loopbaankeuze, test & eventueel assessment (indien besproken)
 • Verkennen arbeidsmarkt
 • Aanscherpen/-leren sollicitatievaardigheden (o.a. CV, brief, netwerken, presentatietechnieken)
 • Tussentijdse terugkoppeling en rapportage aan opdrachtgever
 • Eindrapportage en nazorg

Procedure
Na het kennismakingsgesprek wordt met de cliënt een plan van aanpak opgesteld. Na goedkeuring wordt dit naar de werkgever gezonden, eventueel voor akkoord. Het streven is om om binnen de afgesproken duur van het traject de overstap naar een nieuwe baan te maken.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de looptijd die wordt overeengekomen op basis van de intake.