2e spoor

[javascript protected email address]

 Re-integratie 2e spoor

Een onbekende term als je er nog nooit mee te maken hebt gehad.

Re-integratie: betekent natuurlijk teugkeren in een werksituatie. Dit re-integreren is in Nederland in drieën geknipt:

Re-integratie 1e spoor – Je gaat weer werken in je eigen werk, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
Re-integratie 2e spoor – Je bent langer dan één jaar ziek en kan niet terugkeren in je eigen werk of aangepast werk. Je hebt dan de verplichting om buiten de organisatie te gaan zoeken naar ‘passend’ werk. Of het lukt om ander werk te vinden is dan altijd onzeker.
Re-integratie 3e spoor – Na 2 jaar ziekte kan er sprake zijn van een restverdiencapaciteit die zoveel als mogelijk benut moet worden. Ook dan is er een kans dat je werkgever je alsnog gaat ondersteunen bij het zoeken naar ander passend werk.

Rechten, plichten en de gevolgen.
Werkgever en werknemer hebben ten aanzien van verzuim rechten en plichten. Zoals de plicht om beide te werken aan een effectieve re-integratie. Er moet een goed Plan van Aanpak zijn dat wordt uitgevoerd en een re-integratie dossier waarin dat proces is vastgelegd. Het niet nakomen van deze rechten en plichten kan voor zowel werkgever als werknemer financiële en juridische gevolgen hebben.

Traject

Wanneer het duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk of een andere plaats in de eigen organisatie niet tot de mogelijkheden behoort, dan zal de re-integratie gericht zijn op het vinden van werk buiten de organisatie. Het zogenaamde 2e spoor.
Het beoogde resultaat bij 2e spoor is dan ook het duurzaam plaatsen in passend werk bij een andere werkgever. En natuurlijk is dit ingewikkeld; je hebt immers een blijvende klacht of beperking, kan niet meer terug naar je eigen werk. En toch moet je je op de arbeidsmarkt begeven en gaan solliciteren. Een onzekere tijd waarbij hulp welkom is maar zeker geen garantie voor succes.

In een dergelijk traject begint de voorbereiding naar nieuw werk. Middels assessment testen, het opstellen van een arbeidsmarktprofiel, een modern cv, hanteren van social media en het leren netwerken en solliciteren. Het samen optrekken in dit traject is erg belangrijk en inspireert om verder te gaan.

Een re-integratie 2e spoor traject duurt vaak tussen de 6 en 9 maanden.