Supervisie

[javascript protected email address]
Supervisie is een beproefde manier van leerbegeleiding. Centraal staat het (leren) reflecteren op je werkervaringen om zo te komen tot verbeteringen.
Supervisie heeft drie belangrijke kenmerken:
  1. Gericht op integratief werken (dus zicht krijgen op wat een ervaring doet met jou als mens en als professional);
  2. Een leersituatie direct gekoppeld aan een werksituatie;
  3. Een wijze van leren waarin sterk de nadruk ligt op ervaringsleren

Integratief functioneren
Op integratieve wijze werk uitvoeren veronderstelt een functioneren vanuit de samenhang tussen  denken, voelen, (willen) en handelen (integratie op het eerste niveau) en vanuit de samenhang tussen de persoon, het beroep en de concrete werksituatie (integratie op het tweede niveau).

1e niveau: het is leerzaam om te onderzoeken waarom je in situaties reageert zoals je dat doet en dus te onderzoeken welke gevoelens en gedachten jouw professionele handelen beïnvloeden.
2e niveau: Hoe kijk je tegen je eigen werk aan, hoe wil je jezelf als persoon verhouden tot het beroep dat je uitoefent en tot de concrete werksituatie

Bij deze dubbele integratie gaat het om de kwaliteit van het functioneren als persoon (integratie op het eerste niveau). De kwaliteit van zijn handelen als persoon kan de supervisant met name duidelijk worden als hij al reflecterend over zijn gedrag nagaat in hoeverre hij gehandeld heeft vanuit de samenhang van denken, voelen, willen en handelen.

Immers, de ingebrachte werksituatie is actueel en gaat over de drempels of belemmeringen waar iemand in de uitvoering tegenaan loopt. Het onderzoeken, en mogelijke oplossingen vinden, kan een bijdrage leveren tot een veranderd gedrag bij de deelnemer.